Droge voeten,
schoon water

Rijnland

Zuiveren, voor schoon water

Op de afvalwaterzuiveringsinstallatie Haarlem Waarderpolder (AWZI HWP) zuiveren en transporteren wij afvalwater van zo’n 224.000 inwoners en bedrijven uit Haarlem, Spaarndam, Zandvoort, Aerdenhout en Bloemendaal. Wij zorgen voor schoon water wat weer terug kan naar de natuur. En dat is niet alles, want wist je dat afvalwater een bron is van energie en grondstoffen? Daarom werken wij bij Rijnland aan onze bijdrage aan de circulaire economie en energietransitie en bereiden ons voor op de toekomst. Ontdek het verhaal van schoon water.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Roosterverwijdering

Het afvalwater komt via het riool binnen bij de zuivering. Allereerst worden de grootste stukken afval verwijderd met behulp van een rooster.

Roosterverwijdering
"In het rooster komen we van alles tegen: van vochtige doekjes tot luiers, en van wc-papier tot etensresten."

Sanne van Dijk, technisch adviseur

2 Voorbezinktank

De tweede stap van het zuiveringsproces is de voorbezinktank.

Voorbezinktank
"Hier zinken de zware deeltjes naar de bodem en komen de lichte delen, zoals vet en olie, bovendrijven."

Mike Heuzen, technisch manager

3 Beluchtingstank

Na de voorbezinktank gaat het water naar de beluchtingstank. Hier eten miljoenen bacteriën als het ware het laatste vuil uit het water op.

Beluchtingstank
"We stimuleren dit proces door zuurstof toe te voegen, waardoor de bacteriën zich vermenigvuldigen."

Hans Barhoorn, adviseur zuiveren

4 Nabezinktank

Bij de laatste stap van het zuiveren gaat het water naar de nabezinktank, waar de bacteriën zinken. Het schone water stroomt vervolgens langzaam over de rand en kan terug naar de natuur, het Spaarne. Het restproduct van het afvalwater, ook wel slib genoemd, wordt ook verwerkt op de zuivering.

Nabezinktank
"Per uur kan hier wel 8700 m³ water worden gezuiverd!"

Sanne van Dijk, technisch adviseur

5 Voorindikker-1

Na het zuiveren van het water start het proces van slibvergisten. Het slib gaat eerst naar de voorindikker, waar zoveel mogelijk water uit het slib wordt gehaald.

Dit is voorindikker-1. In totaal zijn er twee op dit terrein. Beiden worden in 2022 gerenoveerd.

Voorindikker-1
"Dit jaar wordt er een extra geurfilter toegevoegd, om de verspreiding van geur nog meer te beperken."

Mike Heuzen, technisch manager

6 Voorindikker-2

Na het zuiveren van het water start het proces van slibvergisten. Het slib gaat eerst naar de voorindikker, waar zoveel mogelijk water uit het slib wordt gehaald.

Dit is voorindikker-2. In totaal zijn er twee op dit terrein. Beiden worden in 2022 gerenoveerd.

Voorindikker-2
"Dit jaar wordt er een extra geurfilter toegevoegd, om de verspreiding van geur nog meer te beperken."

Mike Heuzen, technisch manager

7 Lavafilter

De bestaande geurfilters van de voorindikkers zijn aan vervanging toe. Daarom wordt er komend jaar een nieuwe lavafilter geplaatst.

8 Slibvergistingstoren-1

Na de voorindikker gaat het slib naar de slibvergistingstoren. Hier wordt het slib verwarmd voor 30 dagen bij een temperatuur van 33 °C. Hierbij wordt een gedeelte van het slib omgezet naar biogas. Dit proces noemen we vergisting.

Dit is Slibvergistingstoren-1 (SGT-1). Deze is in 2020 gerenoveerd. In totaal zijn er drie slibvergistingstorens op dit terrein.

Slibvergistingstoren-1
"Tijdens het slibvergisten komt biogas vrij, wat we vervolgens gebruiken om hier de machines van stroom en warmte te voorzien. Wel zo duurzaam!"

Hans Barhoorn, adviseur zuiveren

9 Slibvergistingstoren-2

Na de voorindikker gaat het slib naar de slibvergistingstoren. Hier wordt het slib verwarmd voor 30 dagen bij een temperatuur van 33 °C. Hierbij wordt een gedeelte van het slib omgezet naar biogas. Dit proces noemen we vergisting.

Dit is Slibvergistingstoren-2 (SGT-2). Deze wordt in 2022 gerenoveerd. In totaal zijn er drie op dit terrein.

Slibvergistingstoren-2
"Tijdens het slibvergisten komt biogas vrij, wat we vervolgens gebruiken om hier de machines van stroom en warmte te voorzien. Wel zo duurzaam!"

Hans Barhoorn, adviseur zuiveren

10 Slibvergistingstoren-3

Na Slibvergistingstoren-1 en -2 gaat het slib naar Slibvergistingstoren-3. Hier wordt het laatste beetje biogas uit het slib gehaald.

Dit is Slibvergistingstoren-3 (SGT-3). In totaal zijn er drie op dit terrein.

Slibvergistingstoren-3
Dit jaar wordt er een leiding (bypass) om de derde slibvergistingstoren heen gelegd. Dit is in de toekomst nodig, zodat ook de derde slibvergistingstoren gerenoveerd kan worden."

Sanne van Dijk, technisch adviseur

11 Uitgegist slibbuffer

In de uitgegist slibbuffer wordt het slib uit de torens tijdelijk opgeslagen voordat het naar de ontwatering wordt gepompt. Na het aanleggen van de bypass rond toren 3 kan elk van de slibvergistingstorens het uitgegiste slib altijd naar deze buffer afvoeren.

12 Zeefpers

Het slib wat na de slibvergistingstanks nog is overgebleven wordt samengedrukt met een zeefpers. Het doel is om de hoeveelheid te verminderen voor het transport.

Zeefpers
"Door de zeefpers wordt er zoveel water uit het slib geperst, dat er nog maar 10% overblijft."

Hans Barhoorn, adviseur zuiveren

13 Vervoer slib naar HVC

Nu kan het overgebleven slib worden afgevoerd naar HVC. Hier wordt het verbrand, en verwerkt naar energie en grondstoffen.

Vervoer slib naar HVC
"Het overgebleven slib wordt binnenkort met nieuwe vrachtwagens, namelijk speciale geurvrije vrachtwagens vervoerd!"

Sanne van Dijk, technisch adviseur

14 Calamiteitenterrein HVC

Het calamiteitenterrein wordt in bijzondere gevallen gebruikt om het overgebleven slib tijdelijk op te slaan.

Roosterverwijdering

1 Roosterverwijdering

Het afvalwater komt via het riool binnen bij de zuivering. Allereerst worden de grootste stukken afval verwijderd met behulp van een rooster.

"In het rooster komen we van alles tegen: van vochtige doekjes tot luiers, en van wc-papier tot etensresten."

Sanne van Dijk, technisch adviseur
Voorbezinktank

2 Voorbezinktank

De tweede stap van het zuiveringsproces is de voorbezinktank.

"Hier zinken de zware deeltjes naar de bodem en komen de lichte delen, zoals vet en olie, bovendrijven."

Mike Heuzen, technisch manager
Beluchtingstank

3 Beluchtingstank

Na de voorbezinktank gaat het water naar de beluchtingstank. Hier eten miljoenen bacteriën als het ware het laatste vuil uit het water op.

"We stimuleren dit proces door zuurstof toe te voegen, waardoor de bacteriën zich vermenigvuldigen."

Hans Barhoorn, adviseur zuiveren
Nabezinktank

4 Nabezinktank

Bij de laatste stap van het zuiveren gaat het water naar de nabezinktank, waar de bacteriën zinken. Het schone water stroomt vervolgens langzaam over de rand en kan terug naar de natuur, het Spaarne. Het restproduct van het afvalwater, ook wel slib genoemd, wordt ook verwerkt op de zuivering.

"Per uur kan hier wel 8700 m³ water worden gezuiverd!"

Sanne van Dijk, technisch adviseur
Voorindikker-1

5 Voorindikker-1

Na het zuiveren van het water start het proces van slibvergisten. Het slib gaat eerst naar de voorindikker, waar zoveel mogelijk water uit het slib wordt gehaald.

Dit is voorindikker-1. In totaal zijn er twee op dit terrein. Beiden worden in 2022 gerenoveerd.

"Dit jaar wordt er een extra geurfilter toegevoegd, om de verspreiding van geur nog meer te beperken."

Mike Heuzen, technisch manager
Voorindikker-2

6 Voorindikker-2

Na het zuiveren van het water start het proces van slibvergisten. Het slib gaat eerst naar de voorindikker, waar zoveel mogelijk water uit het slib wordt gehaald.

Dit is voorindikker-2. In totaal zijn er twee op dit terrein. Beiden worden in 2022 gerenoveerd.

"Dit jaar wordt er een extra geurfilter toegevoegd, om de verspreiding van geur nog meer te beperken."

Mike Heuzen, technisch manager
Lavafilter

7 Lavafilter

De bestaande geurfilters van de voorindikkers zijn aan vervanging toe. Daarom wordt er komend jaar een nieuwe lavafilter geplaatst.

Slibvergistingstoren-1

8 Slibvergistingstoren-1

Na de voorindikker gaat het slib naar de slibvergistingstoren. Hier wordt het slib verwarmd voor 30 dagen bij een temperatuur van 33 °C. Hierbij wordt een gedeelte van het slib omgezet naar biogas. Dit proces noemen we vergisting.

Dit is Slibvergistingstoren-1 (SGT-1). Deze is in 2020 gerenoveerd. In totaal zijn er drie slibvergistingstorens op dit terrein.

"Tijdens het slibvergisten komt biogas vrij, wat we vervolgens gebruiken om hier de machines van stroom en warmte te voorzien. Wel zo duurzaam!"

Hans Barhoorn, adviseur zuiveren
Slibvergistingstoren-2

9 Slibvergistingstoren-2

Na de voorindikker gaat het slib naar de slibvergistingstoren. Hier wordt het slib verwarmd voor 30 dagen bij een temperatuur van 33 °C. Hierbij wordt een gedeelte van het slib omgezet naar biogas. Dit proces noemen we vergisting.

Dit is Slibvergistingstoren-2 (SGT-2). Deze wordt in 2022 gerenoveerd. In totaal zijn er drie op dit terrein.

"Tijdens het slibvergisten komt biogas vrij, wat we vervolgens gebruiken om hier de machines van stroom en warmte te voorzien. Wel zo duurzaam!"

Hans Barhoorn, adviseur zuiveren
Slibvergistingstoren-3

10 Slibvergistingstoren-3

Na Slibvergistingstoren-1 en -2 gaat het slib naar Slibvergistingstoren-3. Hier wordt het laatste beetje biogas uit het slib gehaald.

Dit is Slibvergistingstoren-3 (SGT-3). In totaal zijn er drie op dit terrein.

Dit jaar wordt er een leiding (bypass) om de derde slibvergistingstoren heen gelegd. Dit is in de toekomst nodig, zodat ook de derde slibvergistingstoren gerenoveerd kan worden."

Sanne van Dijk, technisch adviseur
Uitgegist slibbuffer

11 Uitgegist slibbuffer

In de uitgegist slibbuffer wordt het slib uit de torens tijdelijk opgeslagen voordat het naar de ontwatering wordt gepompt. Na het aanleggen van de bypass rond toren 3 kan elk van de slibvergistingstorens het uitgegiste slib altijd naar deze buffer afvoeren.

Zeefpers

12 Zeefpers

Het slib wat na de slibvergistingstanks nog is overgebleven wordt samengedrukt met een zeefpers. Het doel is om de hoeveelheid te verminderen voor het transport.

"Door de zeefpers wordt er zoveel water uit het slib geperst, dat er nog maar 10% overblijft."

Hans Barhoorn, adviseur zuiveren
Vervoer slib naar HVC

13 Vervoer slib naar HVC

Nu kan het overgebleven slib worden afgevoerd naar HVC. Hier wordt het verbrand, en verwerkt naar energie en grondstoffen.

"Het overgebleven slib wordt binnenkort met nieuwe vrachtwagens, namelijk speciale geurvrije vrachtwagens vervoerd!"

Sanne van Dijk, technisch adviseur
Calamiteitenterrein HVC

14 Calamiteitenterrein HVC

Het calamiteitenterrein wordt in bijzondere gevallen gebruikt om het overgebleven slib tijdelijk op te slaan.

Nieuws

Lees meer over de laatste ontwikkelingen op de zuivering.

Renovatie slibvergistingstoren

maart 2022 - Op de zuivering in Haarlem Waarderpolder renoveren we de tweede slibvergistingstoren. We gaan in gesprek met samenwerkingspartners ADS Groep en IV-Water.

Rijnland in 2030 energieneutraal

januari 2022 - Het Haarlems Dagblad sprak met programmamanager Energietransitie over hoe Rijnland in 2030 energieneutraal wil zijn.

Zo werkt onze zuivering

november 2021 - Nieuwe video waar onze operationeel adviseur je stapsgewijs meeneemt in het proces naar schoon water.

Werk in uitvoering

Om in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en voorbereid te zijn op de toekomst, blijft Rijnland de zuivering verbeteren. Dit jaar werkt Rijnland aan de renovatie van de tweede Slibvergistingstoren op de afvalwaterzuiveringsinstallatie Haarlem Waarderpolder. Benieuwd wat dit is en wat dit betekent?

Lees meer

Verwachte tijdlijn werkzaamheden

2022

Januari: start renovatie binnenzijde

Eerst wordt de binnenzijde van de slibvergistingstoren gerenoveerd. Zo worden onder andere leidingen vervangen, beton hersteld en een nieuwe beschermende laag aan de binnenzijde aangebracht.

2022

Januari: start renovatie voorindikker-2

In de voorindikker wordt zoveel mogelijk water uit het slib gehaald, zodat we er makkelijker energie uit kunnen halen. Ook de voorindikker wordt gerenoveerd, zoals het vervangen van de bovenzijde.

2022

Februari: start renovatie buitenzijde

Na de binnenzijde, wordt ook de buitenzijde van de slibvergistingstoren gerenoveerd. Denk aan nieuw leuningwerk rond de dakgoot en een nieuwe dakbedekking.

2022

Mei: aanleggen leiding

Om in de toekomst ook de derde slibvergistingstoren te kunnen renoveren, wordt een leiding aangelegd. Deze leiding noemen wij ook wel een bypass.

2022

Juni: start renovatie voorindikker-1

Op de zuivering zijn er twee voorindikkers, waar zoveel mogelijk water uit het slib wordt gehaald. Nadat voorindikker-2 is gerenoveerd, wordt ook voorindikker-1 gerenoveerd.

Nieuwsbrief: blijf op de hoogte!