Over Rijnland

Rijnland

Verbonden met water, water de bron van ons bestaan

Goed waterbeheer, dat wil zeggen droge voeten en schoon water, is van levensbelang voor de toekomst van (West) Nederland. Daar is Rijnland dagelijks mee bezig. Samen met haar partners werkt Rijnland aan een toekomstbestendig, duurzaam gebied. Benieuwd hoe wij dit doen? Dat leggen wij graag uit.

Waterveiligheid

Rijnland beschermt mens en natuur tegen overstromingen, bijvoorbeeld door goed onderhoud van dijken, beheer van de kust en duinen en muskusratbestrijding. Dit is erg belangrijk, want door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en wordt er steeds meer water afgevoerd via de grote rivieren.

Hoe werkt Rijnland aan waterveiligheid?

Schoon en gezond water

In het dichtbevolkte Rijnland wordt de vraag naar schoon water steeds groter. Schoon water is namelijk onmisbaar voor een gezonde leefomgeving voor mens en natuur. Daarnaast is recreatie een belangrijke functie van water. Denk aan zwemmen, varen, vissen en wandelen langs het water. Ook daar is schoon en gezond water voor nodig.

Hoe werkt Rijnland aan schoon en gezond water?

Voldoende water

Samen met de omgeving zorgt Rijnland voor voldoende zoetwater. Niet te veel, niet te weinig, maar precies genoeg – voor inwoners, bedrijven en de natuur.

Hoe Rijnland werkt aan voldoende water?

Waterketen

In de 19 afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) verwerkt Rijnland afvalwater van inwoners en bedrijven. Na de zuivering wordt het geloosd in de natuur en komt het water daarmee weer terug in het watersysteem.

Hoe werkt Rijnland aan de waterketen?

Weetjes

1,3 miljoen inwoners

Wij zuiveren het afvalwater voor 1,3 miljoen inwoners.

35.000 bedrijven

Wij zuiveren het afvalwater voor 35.000 bedrijven.

40 recreatielocaties

Wij zorgen voor schoon water bij ruim 40 zwemwaterlocaties.

3.400 waterstaatswerken

Wij onderhouden 3.400 stuwen, sluizen en waterkeringen en 12.000 kilometer aan watergangen.

Thea Fierens
Rijnland medeondertekenaar convenant duurzame ontwikkeling Waarderpolder
In gesprek met Hoogheemraad Thea Fierens

Hoogheemraad Thea Fierens: ‘Rijnland gaat een grote afvalwaterzuivering vernieuwen. Een prachtig project, legt Fierens uit. “Het vuile water maken we schoon en de stoffen die daarin zitten kunnen we hergebruiken. We kunnen daar bijvoorbeeld grondstoffen uithalen voor de landbouw. Zo kunnen we afvalwater in de regio ook in de toekomst goed verwerken.”

Lees hier het artikel: Rijnland medeondertekenaar convenant duurzame ontwikkeling Waarderpolder

Blijf op de hoogte!

Door je aan te melden ga je akkoord met de algemene voorwaarden.