Renovatie slibvergistingstoren op zuivering Haarlem Waarderpolder

Rijland
Categorie: Algemeen nieuws Datum: 29. 03. 2022

Renovatiewerkzaamheden

Op de zuivering in Haarlem Waarderpolder renoveren we de tweede slibvergistingstoren. Dat doen we in samenwerking met bouwpartner ADS Groep en IV-Water. Vandaag gaan we in gesprek met Hans Boonstra (contractmanager, Rijnland), Jean-Paul Adema (projectmanager, ADS Groep Water) en Gerrit Koppelman (technisch projectleider, ADS Groep Water) over deze renovatiewerkzaamheden.

 

Waar­om re­no­ve­ren?

De zuivering is gebouwd in de jaren zestig. Hans Boonstra: “De technische levensduur van de slibvergistingstoren loopt ten einde. Daarom is renovatie nodig.” Twee jaar geleden is de eerste slibvergistingstoren gerenoveerd, nu is het tijd voor de renovatie van de tweede toren. In de slibvergistingstoren wordt slib, het restproduct van afvalwater, vergist en daarna omgezet naar duurzame producten.

AWZI haarlemwaarderpolder (1)

Sa­men­wer­king

Voor de renovatie werken we samen met de ADS Groep. Daarnaast is IV-Water gecontracteerd. Met deze partijen hebben we een samenwerkingsverband opgestart. Een bouwteam. We pakken de voorbereiding gezamenlijk op: van een voorlopig en definitief ontwerp naar een werkomschrijving. IV-Water heeft in het bouwteam een ontwerpende en de ADS Groep een adviserende rol. Jean-Paul Adema: “Ik vind het een heel mooie samenwerking. We hebben tenslotte allemaal hetzelfde doel. Een goed eindproduct opleveren.”

Ge­leer­de les­sen

Bijzonder aan dit project is dat ADS Groep ook bij de renovatie van de eerste slibvergistingstoren betrokken was. Hans Boonstra: “De geleerde lessen van de eerdere renovatie kunnen wij daarom goed meenemen in dit project. En dat heeft nu al zijn vruchten afgeworpen!”. Een voorbeeld hiervan is het dak van de toren. De verslechterde staat van het dak was bij de eerste renovatie niet voorzien. Om ons hierop voor te bereiden, zijn deze werkzaamheden al ingepland voor de tweede toren.

AWZI haarlemwaarderpolder (3)

Wat mer­ken om­wo­nen­den ervan?

Alle werkzaamheden vinden plaats op het eigen terrein en er zijn geen enorme sloopwerkzaamheden met grote machines gepland. De directe omgeving kan enige overlast ervaren van de werkzaamheden. Gerrit Koppelman licht dit toe: “Aan de voorkant inventariseren wij omgevingsvragen met het bouwteam: welke werkzaamheden zijn er gepland, wie merkt er iets van de werkzaamheden en waarover moeten communiceren. Hans Boonstra vult aan: “We communiceren we bijvoorbeeld via de website, de nieuwsbrief van het Parkmanagement Waarderpolder, huis-aan-huis brieven en een bouwbord.’’

Wan­neer is het klaar?

Als alles volgens plan gaan, is de renovatie eind 2022 klaar. En wanneer is het project geslaagd? Hans Boonstra vat dit samen: “Het project moet een feestje zijn. Met een projectresultaat dat naar tevredenheid wordt opgeleverd in goede harmonie met alle betrokken partijen, dan ben ik blij.’’ Jean-Paul Adema en Gerrit Koppelman beamen dit, en vinden het fijn dat ze elkaar aanvullen en gezamenlijk in het bouwteam sturen op een mooi projectresultaat.

AWZI haarlemwaarderpolder (4)