Slibvergisten

Rijnland

Van slib naar duurzaam product

Het restproduct dat overblijft na het zuiveren van het water noemen wij slib. Dit slib wordt op de zuivering in Haarlem Waarderpolder verder verwerkt, waarbij biogas vrijkomt. Lees dan hieronder verder.

Het proces van slibverwerking

Van restproduct naar energie, slib is waardevol. Ontdek hoe wij dit doen.

1. Slib indikken

Na het zuiveren van het water start het proces van slibverwerking. Het slib gaat eerst naar de slibindikker, waar zoveel mogelijk water uit het slib wordt gehaald.

2. Slib vergisten

Vervolgens gaat het slib naar de slibvergistingstoren. Hier wordt het slib verwarmd voor 30 dagen bij een temperatuur van 33 °C. Hierbij wordt een gedeelte van het slib omgezet naar biogas. Dit proces noemen we vergisting.

3. Slib ontwateren

Het overgebleven slib wordt samengedrukt. Hierdoor wordt het water eruit geperst en blijft er nog maar 10% van het totale slib over.

4. Naar duurzame producten

Nu kan het overgebleven slib in speciale geurvrije vrachtwagens worden afgevoerd naar HVC. Hier wordt het verbrand en verwerkt naar energie en grondstoffen.

Waarde van slib

Het slib is erg waardevol. Het slib dat vergist is, wordt omgezet in biogas. Dit wordt vervolgens ingezet om de machines op de afvalwaterzuiveringsinstallatie te laten draaien.

Maar ook het restslib, wat naar HVC in Dordrecht wordt vervoerd, wordt weer hergebruikt. Het overgebleven slib wordt hier namelijk verbrand, en met de warmte die vrijkomt wekken we energie op. Dit zetten we vervolgens om in elektriciteit en warmte, wat door huizen en bedrijven in Sliedrecht wordt gebruikt.

Lees meer over HVC Dordrecht
Maurice Louweret, Christian Kwakernaak & Wouter Wilschut
De opbrengst van een verkennend bodemonderzoek
In gesprek met de Omgevingsmanager, Adviseur bodemonderzoek en Adviseur waterkwaliteit.

Omgevingsmanager Maurice Louweret: ‘Wij vonden het een goed idee om al in voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen een milieutechnisch onderzoek te laten doen naar de bodemkwaliteit van het gehele zuiveringsterrein. Mocht er sprake zijn van ernstige vervuiling van – delen van – het terrein, dan moet je immers saneren. En dat kan grote effecten hebben op de projectplanning en -kosten. Het voordeel van een risico-inschatting in deze fase is bovendien dat we alle informatie mee kunnen geven aan de partij(en) die een rol hebben in de toekomstige ontwikkeling.’ Lees hier het artikel: De opbrengst van een verkennend bodemonderzoek.

Thema's

Lees meer over slibvergisten

Energie

Uit afvalwater kunnen we veel energie halen. Meer dan we zelf nodig hebben om nieuw afvalwater te zuiveren. Samen met andere waterschappen werken we aan groene energie.

Lees meer

Grondstoffenfabriek

Rijnland is aangesloten bij De Energie- & Grondstoffenfabriek, een samenwerkings- verband bedoeld om onderzoek uit te voeren naar de winning van energie en grondstoffen uit afvalwater.

Lees meer

Energie en grondstoffen

Het slib wordt verder verwerkt naar bruikbare energie en grondstoffen bij onze partner HVC. Voor het verwarmen van woningen, het maken van bioplastics en winnen van fosfaat.

Lees meer

Blijf op de hoogte!

Door je aan te melden ga je akkoord met de algemene voorwaarden.