Verwachte tijdlijn werkzaamheden: Renovatie Slibvergistingstoren-2 op de afvalwaterzuiveringsinstallatie Haarlem Waarderpolder

2022

Januari: start renovatie binnenzijde

Eerst wordt de binnenzijde van de slibvergistingstoren gerenoveerd. Zo worden onder andere leidingen vervangen, beton hersteld en een nieuwe beschermende laag aan de binnenzijde aangebracht.

2022

Januari: start renovatie voorindikker-2

In de voorindikker wordt zoveel mogelijk water uit het slib gehaald, zodat we er makkelijker energie uit kunnen halen. Ook de voorindikker wordt gerenoveerd, zoals het vervangen van de bovenzijde.

2022

Februari: start renovatie buitenzijde

Na de binnenzijde, wordt ook de buitenzijde van de slibvergistingstoren gerenoveerd. Denk aan nieuw leuningwerk rond de dakgoot en een nieuwe dakbedekking.

2022

Mei: aanleggen leiding

Om in de toekomst ook de derde slibvergistingstoren te kunnen renoveren, wordt een leiding aangelegd. Deze leiding noemen wij ook wel een bypass.

2022

Juni: start renovatie voorindikker-1

Op de zuivering zijn er twee voorindikkers, waar zoveel mogelijk water uit het slib wordt gehaald. Nadat voorindikker-2 is gerenoveerd, wordt ook voorindikker-1 gerenoveerd.

2022

Eind juni: leiding gereed

De nieuwe bypass leiding is aangelegd en is klaar voor gebruik.

2022

November: renovatie slibvergistingstoren gereed

Naar verwachting is de renovatie van de slibvergistingstoren in november gereed.

2022

December: oplevering

Alle werkzaamheden zijn afgerond en de vernieuwde Slibvergistingstoren-2, voorindikkers en leiding worden in gebruik genomen.