Waterketen

Rijnland

Samenwerking in de waterketen

Wij zuiveren en vervoeren afvalwater van inwoners en bedrijven. Dit doen wij slim en duurzaam, om rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen rond klimaat, circulaire economie en biodiversiteit. Daarom werkt Rijnland ook actief samen met andere instellingen en organisaties, voor nieuwe kansen en technische en innovatieve ideeën.

Gemeenten en Rijnland

De gemeenten en het hoogheemraadschap van Rijnland zorgen gezamenlijk voor de verwerking van het afvalwater. Door het afvalwater in te zamelen, te vervoeren en te zuiveren. Dit wordt de waterketen genoemd. Ook het transport van regenwater is onderdeel van de waterketen.

Zowel de gemeenten als het hoogheemraadschap van Rijnland hebben hun eigen wettelijke verantwoordelijkheid en zorgplicht. Dit staat vast in de Waterwet (Wtw) en de Wet milieubeheer (Wm). De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van afvalwater binnen de gemeentegrenzen en het transport daarvan naar het overnamepunt. Het hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor het verdere transport van het afvalwater: vanaf het overnamepunt en het zuiveren van het afvalwater en het lozen van water in de natuur.

Lees meer

Weetjes

35 gemeenten

Rijnland werkt samen met 35 gemeenten in (West) Nederland.

19 zuiveringen

Het water wordt gezuiverd via 19 zuiveringen in (West) Nederland.

90 gemalen

Het water wordt via 90 rioolgemalen naar de 19 zuiveringen gepompt.

270 km leiding

Om het afvalwater via de rioolgemalen naar de zuiveringen te pompen ligt er 270 kilometer aan persleidingen.

Thea Fierens
Rijnland medeondertekenaar convenant duurzame ontwikkeling Waarderpolder
In gesprek met Hoogheemraad Thea Fierens

Hoogheemraad Thea Fierens: ‘Rijnland gaat een grote afvalwaterzuivering vernieuwen. Een prachtig project, legt Fierens uit. “Het vuile water maken we schoon en de stoffen die daarin zitten kunnen we hergebruiken. We kunnen daar bijvoorbeeld grondstoffen uithalen voor de landbouw. Zo kunnen we afvalwater in de regio ook in de toekomst goed verwerken.”

Lees hier het artikel: Rijnland medeondertekenaar convenant duurzame ontwikkeling Waarderpolder

Blijf op de hoogte!

Door je aan te melden ga je akkoord met de algemene voorwaarden.