Werk in uitvoering

Rijnland

Werkzaamheden op de zuivering

In de periode januari 2022 t/m december 2022 vinden er werkzaamheden plaats op de afvalwaterzuiveringsinstallatie Haarlem Waarderpolder. Een aantal onderdelen zijn aan vervanging toe. Om deze onderdelen te vervangen en het slibverwerkingsproces nog beter te laten verlopen, wordt één van de drie slibvergistingstorens gerenoveerd. Ook worden de twee voorindikkers gerenoveerd en wordt er een nieuwe leiding aangelegd. Wat dit precies is en hoe wij dit gaan doen? Dat vertellen wij graag.

Renovatie Slibvergistingstoren-2

Slib is het restproduct wat overblijft na het zuiveren van water. Op de zuivering in Waarderpolder staan drie slibvergistingstorens, waarin het slib wordt vergist en biogas vrijkomt.

Eén van de drie slibvergistingstorens is de afgelopen periode gerenoveerd, en nu is de tweede aan onderhoud toe. Zo wordt bijvoorbeeld het dak hersteld en worden er voor de veiligheid van onze medewerkers leuningen toegevoegd. Ook worden leidingen vervangen en het betonwerk hersteld. Hiermee zorgen we ervoor dat verouderde onderdelen worden vervangen en het slibverwerkingsproces nog beter verloopt.

Gedurende de werkzaamheden blijft het slibverwerkingsproces in werking via de andere twee slibvergistingstorens.

De werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats op het eigen terrein. Naast de slibvergistingstoren wordt ook een nieuwe leiding aangelegd en worden de voorindikkers gerenoveerd. Voorindikkers zijn twee grote bakken die bij de slibverwerking horen, waar eerst zoveel mogelijk water uit het slib wordt gehaald, voordat dit slib wordt vergist in de torens.

Werk of woon jij in de omgeving van de zuivering? De werkzaamheden zijn niet direct zichtbaar vanaf de openbare weg. Wel zal je vaker bouwverkeer zien rijden van en naar de zuivering in de periode van januari 2022 tot december 2022.

Bekijk hier meer informatie over de vergunningaanvraag

De onderdelen van de renovatie

Op de zuivering in Waarderpolder worden meerdere onderdelen van het slibverwerkingsproces gerenoveerd.

Voorindikkers

In de voorindikkers wordt eerst zo veel mogelijk water uit het slib gehaald, voordat dit slib wordt vergist in de torens. De voorindikkers krijgen onder andere een nieuw dak. Ook wordt er een nieuw ventilatiesysteem geplaatst met een nieuwe geurfilter.

Slibvergistingstoren-2

Eén van de drie slibvergistingstorens wordt gerenoveerd. Zo wordt onder andere het dak hersteld en er worden nieuwe leuningen toegevoegd. Ook komt er aan de binnenkant een nieuwe beschermende laag en wordt het beton hersteld.

Leiding (bypass)

Om in de toekomst ook de derde slibvergistingstoren te kunnen renoveren, wordt op het terrein een leiding aangelegd van Slibvergistingstoren-1 en -2 naar de na-indikker. Dit noemen wij ook wel een bypass.

Verwachte tijdlijn werkzaamheden

2022

Januari: start renovatie binnenzijde

Eerst wordt de binnenzijde van de slibvergistingstoren gerenoveerd. Zo worden onder andere leidingen vervangen, beton hersteld en een nieuwe beschermende laag aan de binnenzijde aangebracht.

2022

Januari: start renovatie voorindikker-2

In de voorindikker wordt zoveel mogelijk water uit het slib gehaald, zodat we er makkelijker energie uit kunnen halen. Ook de voorindikker wordt gerenoveerd, zoals het vervangen van de bovenzijde.

2022

Februari: start renovatie buitenzijde

Na de binnenzijde, wordt ook de buitenzijde van de slibvergistingstoren gerenoveerd. Denk aan nieuw leuningwerk rond de dakgoot en een nieuwe dakbedekking.

2022

Mei: aanleggen leiding

Om in de toekomst ook de derde slibvergistingstoren te kunnen renoveren, wordt een leiding aangelegd. Deze leiding noemen wij ook wel een bypass.

2022

Juni: start renovatie voorindikker-1

Op de zuivering zijn er twee voorindikkers, waar zoveel mogelijk water uit het slib wordt gehaald. Nadat voorindikker-2 is gerenoveerd, wordt ook voorindikker-1 gerenoveerd.

2022

Eind juni: leiding gereed

De nieuwe bypass leiding is aangelegd en is klaar voor gebruik.

2022

November: renovatie slibvergistingstoren gereed

Naar verwachting is de renovatie van de slibvergistingstoren in november gereed.

2022

December: oplevering

Alle werkzaamheden zijn afgerond en de vernieuwde Slibvergistingstoren-2, voorindikkers en leiding worden in gebruik genomen.

Onze samenwerkingspartners

Voor de renovatiewerkzaamheden op de zuivering werken wij samen met bouwpartner ADS-Groep en het ingenieursbureau Iv-Water.

Blijf op de hoogte!

Door je aan te melden ga je akkoord met de algemene voorwaarden.