Zuiveren

Rijnland

Zuiveren voor schoon water

Rijnland zuivert afvalwater van huishoudens en bedrijven. Hiermee dragen we bij aan een goede volksgezondheid, een goede waterkwaliteit en een gezonde leefomgeving. Wij zuiveren en transporteren het afvalwater en bewaken de waterkwaliteit in sloten, kanalen, meren en rivieren. Hoe wij dit doen? Dat vertellen wij op deze pagina.

Het zuiveringsproces

Als wij de wc doortrekken of ons afwaswater doorspoelen, stroomt het afvalwater via het riool en gemaal naar de zuivering.

1 - Verwijderen grootste stukken afval

Het afvalwater komt via het riool binnen bij de zuivering. Allereerst worden de grootste stukken afval verwijderd met behulp van een rooster. Van wc-papier tot vochtige doekjes, hier kom je van alles tegen.

2 - Verwijderen afvaldeeltjes

De volgende stap van het zuiveringsproces is de voorbezinktank. Hier zinken de zware deeltjes naar de bodem en komen de lichte delen, zoals vet en olie, bovendrijven.

3 - Laatste vuil verwijderen

Daarna gaat het water naar de beluchtingstank. Hier eten miljoenen bacteriën als het ware het laatste vuil uit het water op. Dit wordt gestimuleerd door zuurstof toe te voegen, waardoor de bacteriën zich vermenigvuldigen.

4 - Schoon water

Als laatste stap gaat het water naar de nabezinktank, waar de bacteriën zinken. Het schone water stroomt vervolgens langzaam over de rand en kan terug naar de natuur, het Spaarne. Het restproduct van het afvalwater, ook wel slib genoemd, wordt ook verwerkt op de zuivering.

Schoon water naar de natuur

Ons schone water stroomt terug naar de natuur. Wij vinden het belangrijk om de natuur en biodiversiteit te beschermen. Samen met de omgeving zorgt Rijnland voor het terugdringen van vervuiling en een gezonde balans van het watersysteem. Daarnaast zetten wij in op het versterken van de biodiversiteit, meer open water met een natuurlijke inrichting en het zorgen voor recreatief gebruik van water. Dat doen wij zo duurzaam mogelijk.

Thema's

Naast het zuiveren van water, vinden wij het ook belangrijk om samen te zorgen dat wij het water schoonhouden en het proces blijven verbeteren. Daarom houden wij ons op verschillende wijzen bezig met schoon water.

Afvalwater

Schoon water is van levensbelang. Op verschillende manieren houdt Rijnland zich bezig met schoon water. Daarbij bereiden wij ons voor op de toekomst en werken wij aan duurzaamheid.

Lees meer

Gastles

Rijnland verzorgt gastlessen voor in de klas. Hierbij vertellen onze jonge ambassadeurs van Rijnland op jouw school over wat er komt kijken bij het thema water. Van water zuiveren tot waterveiligheid en de waterstand.

Lees meer

Waterkwaliteit

Schoon en gezond oppervlaktewater is belangrijk voor ons allemaal. Daarom zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Zo kunnen wij allemaal genieten van recreatie op en in het water en de biodiversiteit in stand houden.

Lees meer

Blijf op de hoogte!

Door je aan te melden ga je akkoord met de algemene voorwaarden.